Ценова листа

Общи положения

І.Ценообразуване:

Оферираме само в случай, когато клиентът е избрал даден вид къща,етапи на завършеност, има идеен проект и издадена валидна виза за проектиране.

Не е възможно да определим крайни цени на м2/застроена площ впредвид на всичко по горе написано.

Цените в груб монтаж варират както следва:

  • от 280 до 325 лв./м2 - Сглобяеми сгради на база "сандвич" панел.
  • от 500 до 600 лв./м2 - Дървени сглобяеми къщи.
  • от 400 до 470 лв./м2 - Енергоспестяващи (пасивни) къщи изградени с термоблокове.

Допълнително се начисляват транспортни разходи в зависимост разположението на обекта.ІІ.Гаранционни срокове-съгласно чл.173 ал.4 от ЗУТ

ІІІ.Проектиране:

След представяне на валидна проектантска виза,актуална скица,нот. Акт за собственост, уточнен идеен проект и приета оферта.


Ако всичко до тук предизвика Вашия интерес може да посетите фирмата ни в удобно за Вас време, където имаме изградено мострени къщи и от трите вида.Носете със себе си актуална скица със издадена виза за проектиране за да получите по голяма информация.